Diabetes

LEV OG VIND MED DIABETES – det originale familiespil for 2-4 deltagere om at leve og vinde med diabetes.

Idé: Peter Andersen (c) 2021.

Udviklet i samarbejde med STENO DIABETES CENTER SJÆLLAND

Grafisk opsætning: Fuglesang Design

”LEV OG VIND MED DIABETES”

… et brætspil for børn fra 8 år, som på en let forståelig og legende måde lærer barnet om alt det, der er vigtigt at vide om diabetes og hvad det betyder for barnets trivsel i hverdagen – uanset om barnet selv har diabetes eller bare kender nogen, der har diabetes.

Spillet er velegnet som familiespil, og vi har udarbejdet en vejledning, så det kan bruges i undervisningen i skolerne og i alle andre sammenhænge der handler om at formidle diabetes til børn.

SPILLETS FORMÅL

Flere og flere børn og unge får konstateret diabetes, og for mange børn er det svært at forstå konsekvenserne af sygdommen og forklare det for vennerne.

Spillets formål er at give deltagerne en forståelse af, hvad diabetes er, hvad det vil sige at have diabetes, hvordan man kan leve med diabetes, og hvordan man kan blive en vinder med diabetes.

Spillet formidler desuden nødvendigheden af selv at tage ansvar for sit helbred, og spillerne får en direkte fornemmelse af, at egne handlinger eller undladelser har konsekvenser for éns livskvalitet.

Spillet egner sig godt til at være barnets første møde med diabetes – uanset om barnet selv har fået diabetes eller kender en, der har.

Den primære målgruppe er børn fra 8 år, og når barnet har lært spillet af en voksen, kan barnet selv lære det videre til andre børn, og børn kan spille det uden hjælp fra en voksen.

Vi har haft kontakt til Diabetesforeningen, hvor en diætist og sygeplejerske har været inde over spillet i forhold til de faktiske data, så det rent faglige er gennemgået og godkendt af eksperter.

Der er et enormt behov for materialer af denne slags.

HVORFOR ET SPIL OM HVORDAN DET ER AT HAVE DIABETES

Når man er barn, er det stort at skulle erkende, at man har diabetes. Et er at forstå, hvad diabetes er – noget helt andet er at erkende sit liv med diabetes og de besværligheder, det medfører – både overfor sig selv, éns søskende og venner, éns forældre og resten af verden.

Som barn vil man ikke skille sig ud – man vil være med i gruppen på lige fod med alle andre. Derfor kan det være svært at forholde sig til sin diabetes, når man er barn.

Vi har udviklet brætspillet: ”Lev og vind med diabetes”, hvor det går ud på at få en forståelse af, hvad diabetes er, hvad det vil sige at have diabetes, hvordan man kan leve med diabetes og hvordan man kan blive en vinder med diabetes.

Vi har lagt meget vægt på, at spillet er oplysende, lærerigt og dialogskabende – og ikke mindst sjovt, – så det tages frem og spilles igen og igen.

Vi har desuden prioriteret, at det skal kunne spilles uden kendskab til diabetes, og det skal være interessant at spille for alle – også de, der ikke har diabetes.

Endelig vil spillerne i løbet af spillet opleve besværlighederne og faldgruberne ved ikke at være opmærksomme nok på deres blodsukkertal, idet blodsukkertallet hele tiden ændrer sig alt efter hvad spilleren foretager sig eller undlader at gøre i løbet af spillet.

Spillets formål er at formidle nødvendigheden af selv at tage ansvar for sit helbred og få en direkte fornemmelse af, at egne handlinger eller undladelser har konsekvenser for éns livskvalitet.

Vi har gjort spillet så simpelt og overskueligt, at det er let at lære, men vi har også sikret, at der ikke findes en let og skudsikker strategi for at vinde.

”Lev og vind med diabetes” er et læringsspil for 2-4 deltagere fra 8 år, og spilletiden er ca. 45 minutter.

Spillet formål er at formidle nødvendigheden af selv at tage ansvar for sit helbred og få en fornemmelse af, at egne handlinger og undladelser har konsekvenser for éns livskvalitet.

Sygeplejersker, lærere og pædagoger for et nyt og spændende – men også godt, målrettet og appellerende – værktøj til at formidle det at leve med diabetes, når man er 8 år.

Sygeplejersker, lærere og pædagoger bliver bedre rustet til at formidle viden om diabetes samt takle hverdagen med diabetes-børn i klassen.

Med dette spil bliver nemmere for børn og unge med diabetes at forstå sammenhængen mellem deres sygdom og deres levevis, hvordan sygdomsforløbet påvirkes af hvad barnet selv foretager sig eller undlader at gøre, og det giver en erkendelse af, at man sagtens kan deltage i den almindelige hverdag, når man har diabetes.

DET FÅR BØRN UD AF AT SPILLE “LEV OG VIND MED DIABETES”

Ved at spille spillet flere gange fastholdes der også en viden om diabetes hos de børn, der ikke selv er direkte berørt af sygdommen, og i takt med, at de 4-9 årige vokser op, opbygges der generelt set et større kendskab til diabetes og en forståelse for livet med diabetes i den samlede befolkning.

Spillet egner sig godt til at være barnets første møde med diabetes – uanset om barnet selv har fået konstateret diabeteseller kender nogen, der har. Børnene lærer alt det, der er vigtigt at vide om diabetes på et let forståelig og legende måde.

Specielt på hospitalerne og i SFO´erne vil der være mulighed for, at børnene fastholder viden om diabetes, idet spillet vil indgå som en del af hospitalets og SFO´ens inventar, der kan tages frem så tit der er ønske eller behov for det.

Børn – med eller uden diabetes – får via spillet tydeliggjort sammenhænge mellem kost, motion og almen tilstand på en helt anden måde end alt det skriftlige materiale, der p.t. er rettet mod dem og deres forældre.

I spillet kan barnet selv bestemme sine handlinger, hvilket lægger op til det tidspunkt om x-antal år, hvor barnet selv får ansvaret for sit eget liv og velfærd.

Ved at spille spillet flere gange fastholdes der også en viden om diabetes hos de børn, der ikke selv er direkte berørt af sygdommen.

BAGGRUNDEN FOR AT LAVE SPILLET

”Hvordan er det at leve med diabetes, far ?”. Det spurgte min datter mig om, da hun begyndte i skolen og her mødte et barn med diabetes. Jeg fortalte hende hvad jeg vidste om diabetes – lidt og stort set ingenting.

Min datters fokus var ikke på, hvad diabetes er, men hvordan det er at leve med diabetes. Jeg vidste ikke noget om hvordan det er at leve med diabetes, så jeg snakkede med lærere og pædagoger, Diabetesforeningen og nogle sygeplejersker på Børneafdelingen på sygehusene i Århus og Randers. Der fandtes mange informationer om hvad diabetes er, men der var stort set intet materiale om hvordan det er at have diabetes.

Jeg har arbejdet med spil i mange år via Danish Board Games, så derfor fik jeg hurtigt idéen til at lave et spil om at leve med diabetes – set med et barns øjne.

GOD FORNØJELSE