Code of conduct

Vi har opstillet nogle regler, der afspejler de værdier (Code of conduct), som vi ønsker at arbejde for sammen med vores leverandører.

LOVOVERHOLDELSE:
Vi overholder lovgivningen i de lande, hvori vi opererer – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove.

BØRNEARBEJDE
Vi holder ikke børn under 18 år fra uddannelse.
Vi overholder lovgivingen med anvendelse af arbejdskraft under 18 år.
Børn fra 12-15 år arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde.
Børn under 18 år arbejder ikke med risiko for helbred eller sikkerhed.

TVANGSARBEJDE:
Vi afholder os fra enhver form for tvansarbejde.
Vi sikrer alle medarbejdere ret til fri personlig bevægelighed.
Ingen medarbejdere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter.

DISKRIMINATION:
Ingen medarbejdere diskrimineres, hverken på baggrund af race, køn, farve seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning.

HELBRED OG SIKKERHED:
Vi sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø, der beskytter medarbejderne mod ulykker og anden risiko for liv og helbred.
Vi har som minimum det lovpligtige nødberedskab på arbejdspladsen.
Vi har som minimum det lovpligtige beskyttelsesudstyr og alle medarbejdere er undervist i brugen heraf.
Vi har som minimum de lovpligtige sanitære forhold.

ØVRIGE ARBEJDSFORHOLD:
Vi beskytter medarbejderne mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende.
Vi respekterer medarbejdernes ret til privatlivets fred.
Vi overholder landets regler om arbejdstid og løn.
Det er frivilligt for enhver medarbejder at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det.

PRODUKTANSVARLIGHED:
Vi tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af vores produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed.

BESTIKKELSE:
Vi hverken tilbyder, lover, giver, accepterer eller kræver bestikkelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.